Menu
East CampusWest Campus

Peking Union Medical College Hospital (East), No.1 Shuaifuyuan,Wangfujing, Dongcheng District, Beijing, China

(86-10)-66016199
ims@pumch.cn
100730

Peking Union Medical College Hospital (West), No.41 Damucang Hutong, Xicheng District, Beijing,China

(86-10)-69156699
ims@pumch.cn
100032